slider

 Jsme obchodní společnost, založená v roce 1993 za účelem provozu a údržby tepelných zařízení a činností s tím související.

 Ve vedení společnosti je tým zkušených odborníků s dlouhodobou praxí v oboru tepelného hospodářství.

 V roce 1995 nám byla udělěna státní autorizace na výrobu a rozvod tepla.

 Po instalaci pultu centrálního řízení kotelen jsou naše provozovaná zařízení plně automaticky monitorována, řízena a spotřeba evidována systémy aut. řízení

 firem  Honeywell a Jonson & Jonson.

 Nabízené ceny energií jsou optimalizovány na nejnižší ekonomické náklady provozu našich zařízení.

Informace pro odběratele

             Výše nákladů na primární palivo za rok 2017,  vztažená na množství tepelné energie v GJ, resp. v kWh   (§ 14 , odst. 2 písm. d) dle vyhlášky  o vyúčtování č.70/2016) na lokalitě I. Višňovka-kombinovaná výroba, ve výši  283,69 Kč / GJ bez DPH, 1,021 Kč / kWh bez DPH a na lokalitě II. Ostaní, ve výši  313,47 Kč / GJ bez DPH , 1,129 Kč / kWh bez DPH .

             Výše náhladů na primární palivo za rok 2018, vztažená na množství tepelné energie v GJ, resp. v kWh  (§ 14 ,  odst. 2. písm.d ) dle vyhlášky o vyúčtování č.70/2016) na lokalitě I.Višňovka-kombinovaná výroba , ve výši 289,69 Kč / GJ bez DPH, 1,043 Kč / kWh bez DPH a na lokalitě II.  Ostatní, ve výš 331,56 Kč / GJbez DPH , 1,194 Kč / kWh bez DPH .

             Výše náhladů na primární palivo za rok 2019, vztažená na množství tepelné energie v GJ, resp. v kWh  (§ 14 ,  odst. 2. písm.d ) dle vyhlášky o vyúčtování č.70/2016) na lokalitě I.Višňovka-kombinovaná výroba , ve výši 348,44 Kč / GJ bez DPH, 1,254 Kč / kWh bez DPH a na lokalitě II.  Ostatní, ve výš 338,25 Kč / GJbez DPH , 1,218 Kč / kWh bez DPH .

             Výše náhladů na primární palivo za rok 2020, vztažená na množství tepelné energie v GJ, resp. v kWh  (§ 14 ,  odst. 2. písm.d ) dle vyhlášky o vyúčtování č.70/2016) na lokalitě I.Višňovka-kombinovaná výroba , ve výši 385,02 Kč / GJ bez DPH, 1,386 Kč / kWh bez DPH a na lokalitě II.  Ostatní, ve výš 355,47 Kč / GJbez DPH , 1,280 Kč / kWh bez DPH .

           

 Změna zákona na ochranu spotřebitele

„V souladu s informační povinností stanovenou zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění, informuje společnost své odběratele, jako spotřebitele, o možnosti řešení spotřebitelských sporů a o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je s ohledem na služby poskytované společností Energetický regulační úřad (ERU).
Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi odběratelem, jako spotřebitelem, a naší společností, může se odběratel, jako spotřebitel, obrátit na Energetický regulační úřad s návrhem na mimosoudní řešení sporu.


Internetová adresa Energetického regulačního úřadu je: www.eru.cz.