Služby

   

Výroba tepelné energie

Rozvod tepelné energie

Výroba elektřiny

 

 


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

 Změna zákona na ochranu spotřebitele

„V souladu s informační povinností stanovenou zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění, informuje společnost své odběratele, jako spotřebitele, o možnosti řešení spotřebitelských sporů a o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je s ohledem na služby poskytované společností Energetický regulační úřad (ERU).
Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi odběratelem, jako spotřebitelem, a naší společností, může se odběratel, jako spotřebitel, obrátit na Energetický regulační úřad s návrhem na mimosoudní řešení sporu.


Internetová adresa Energetického regulačního úřadu je: www.eru.cz.